Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Recent changes

Term Last change date
РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ТРУД 2011-01-02 15:37:08
НАУКА 2011-01-02 15:37:08
СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 2011-01-02 15:37:08
ТЪРГОВИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПРАВО 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2011-01-02 15:37:08
ИНДУСТРИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ 2011-01-02 15:37:08
ЗЕМЕДЕЛИЕ ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 2011-01-02 15:37:08
ТРАНСПОРТ 2011-01-02 15:37:08
БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
ФИНАНСИ 2011-01-02 15:37:08
ИКОНОМИКА 2011-01-02 15:37:08
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ 2011-01-02 15:37:08
ПОЛИТИКА 2011-01-02 15:37:08
ГЕОГРАФИЯ 2011-01-02 15:37:08
ЕНЕРГЕТИКА 2011-01-02 15:37:08
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ 2011-01-02 15:37:08
ОКОЛНА СРЕДА 2011-01-02 15:37:08
транспортна политика 2011-01-02 15:36:51
отбрана 2011-01-02 15:36:51
промишлени структури и политика 2011-01-02 15:36:51
обществени финанси и бюджетна политика 2011-01-02 15:36:51
управление на персонала и възнаграждение 2011-01-02 15:36:51
политика на сътрудничество 2011-01-02 15:36:51
електрическа и ядрена индустрия 2011-01-02 15:36:51
финансиране и инвестиране 2011-01-02 15:36:51
пазар на труда 2011-01-02 15:36:51
изпълнителна власт и обществено обслужване 2011-01-02 15:36:51
въглищарска и минна индустрия 2011-01-02 15:36:51
кредитни и финансови институции 2011-01-02 15:36:51
конкуренция 2011-01-02 15:36:51
парламентарни процедури 2011-01-02 15:36:51
парични отношения 2011-01-02 15:36:51
изследвания и интелектуална собственост 2011-01-02 15:36:51
менъджмънт 2011-01-02 15:36:51
избирателна процедура и гласуване 2011-01-02 15:36:51
маркетинг 2011-01-02 15:36:51
производство 2011-01-02 15:36:51
класификация на работата 2011-01-02 15:36:51
политическа система 2011-01-02 15:36:51
международна търговия 2011-01-02 15:36:51
селскостопанска продукция за храна 2011-01-02 15:36:51
хуманитарни науки 2011-01-02 15:36:51
тарифна политика 2011-01-02 15:36:51
неправителствени организации 2011-01-02 15:36:51
напитки и захар 2011-01-02 15:36:51
информационна технология и обработка на данните 2011-01-02 15:36:51