Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Recent changes

Term Last change date
ТЪРГОВИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПРАВО 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2011-01-02 15:37:08
ИНДУСТРИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ 2011-01-02 15:37:08
ЗЕМЕДЕЛИЕ ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 2011-01-02 15:37:08
ТРАНСПОРТ 2011-01-02 15:37:08
БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
ФИНАНСИ 2011-01-02 15:37:08
ИКОНОМИКА 2011-01-02 15:37:08
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ 2011-01-02 15:37:08
ПОЛИТИКА 2011-01-02 15:37:08
ГЕОГРАФИЯ 2011-01-02 15:37:08
ЕНЕРГЕТИКА 2011-01-02 15:37:08
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ 2011-01-02 15:37:08
ОКОЛНА СРЕДА 2011-01-02 15:37:08
РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ТРУД 2011-01-02 15:37:08
НАУКА 2011-01-02 15:37:08
СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 2011-01-02 15:37:08
конкуренция 2011-01-02 15:36:51
парламентарни процедури 2011-01-02 15:36:51
изследвания и интелектуална собственост 2011-01-02 15:36:51
парични отношения 2011-01-02 15:36:51
менъджмънт 2011-01-02 15:36:51
избирателна процедура и гласуване 2011-01-02 15:36:51
производство 2011-01-02 15:36:51
маркетинг 2011-01-02 15:36:51
класификация на работата 2011-01-02 15:36:51
политическа система 2011-01-02 15:36:51
селскостопанска продукция за храна 2011-01-02 15:36:51
международна търговия 2011-01-02 15:36:51
хуманитарни науки 2011-01-02 15:36:51
неправителствени организации 2011-01-02 15:36:51
напитки и захар 2011-01-02 15:36:51
тарифна политика 2011-01-02 15:36:51
информационна технология и обработка на данните 2011-01-02 15:36:51
извъневропейски организации 2011-01-02 15:36:51
животински продукт 2011-01-02 15:36:51
икономически анализи 2011-01-02 15:36:51
комуникации 2011-01-02 15:36:51
Организация на Обединените нации 2011-01-02 15:36:51
рибарство 2011-01-02 15:36:51
икономическа структура 2011-01-02 15:36:51
организация на обучението 2011-01-02 15:36:51
политическа география 2011-01-02 15:36:51
земеделска дейност 2011-01-02 15:36:51
икономически растеж 2011-01-02 15:36:51
образование 2011-01-02 15:36:51