Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

Recent changes

Term Last change date
PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK 2011-01-02 14:48:20
INDUSTRIE 2011-01-02 14:48:20
INTERNATIONALE ORGANISATIES 2011-01-02 14:48:20
INTERNATIONALE BETREKKINGEN 2011-01-02 14:48:20
RECHT 2011-01-02 14:48:20
ECONOMIE, VERKEER EN HANDELSVERKEER 2011-01-02 14:48:20
SOCIALE VRAAGSTUKKEN 2011-01-02 14:48:20
WETENSCHAPPEN 2011-01-02 14:48:20
WERKGELEGENHEID EN ARBEID 2011-01-02 14:48:20
MILIEU 2011-01-02 14:48:20
LANDBOUWVOEDINGSMIDDELEN 2011-01-02 14:48:20
ENERGIE 2011-01-02 14:48:20
GEOGRAFIE 2011-01-02 14:48:20
POLITIEK 2011-01-02 14:48:20
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 2011-01-02 14:48:20
ECONOMIE 2011-01-02 14:48:20
FINANCIËN 2011-01-02 14:48:20
OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE 2011-01-02 14:48:20
ONDERNEMING EN CONCURRENTIE 2011-01-02 14:48:20
TRANSPORT 2011-01-02 14:48:20
LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ 2011-01-02 14:48:20
ondernemingsvorm 2011-01-02 14:48:02
politieke partij 2011-01-02 14:48:02
distributie 2011-01-02 14:48:02
lederverwerkende en textielindustrie 2011-01-02 14:48:02
financieel beheer 2011-01-02 14:48:02
parlement 2011-01-02 14:48:02
monetaire economie 2011-01-02 14:48:02
Europa 2011-01-02 14:48:02
werkgelegenheid 2011-01-02 14:48:02
politiek en openbare veiligheid 2011-01-02 14:48:02
vrij verkeer van kapitaal 2011-01-02 14:48:02
Amerika 2011-01-02 14:48:02
ontginning van de landbouwgrond 2011-01-02 14:48:02
arbeidsomstandigheden en -organisatie 2011-01-02 14:48:02
internationale politiek 2011-01-02 14:48:02
verzekeringen 2011-01-02 14:48:02
Azië-Oceanië 2011-01-02 14:48:02
landbouwactiviteit 2011-01-02 14:48:02
arbeidsrecht en -betrekkingen 2011-01-02 14:48:02
internationaal evenwicht 2011-01-02 14:48:02
begroting 2011-01-02 14:48:02
politieke geografie 2011-01-02 14:48:02
visserij 2011-01-02 14:48:02
organisatie van het vervoer 2011-01-02 14:48:02
Instellingen van de Europese Unie en Europese overheidsdienst 2011-01-02 14:48:02
prijzen 2011-01-02 14:48:02
Verenigde Naties 2011-01-02 14:48:02
dierlijk product 2011-01-02 14:48:02
vervoer over zee en over binnenwateren 2011-01-02 14:48:02