Eurovoc, meertalige thesaurus van de Europese Unie

Recent changes

Term Last change date
LANDBOUWVOEDINGSMIDDELEN 2011-01-02 14:48:20
MILIEU 2011-01-02 14:48:20
WERKGELEGENHEID EN ARBEID 2011-01-02 14:48:20
WETENSCHAPPEN 2011-01-02 14:48:20
SOCIALE VRAAGSTUKKEN 2011-01-02 14:48:20
ECONOMIE, VERKEER EN HANDELSVERKEER 2011-01-02 14:48:20
RECHT 2011-01-02 14:48:20
INTERNATIONALE BETREKKINGEN 2011-01-02 14:48:20
INTERNATIONALE ORGANISATIES 2011-01-02 14:48:20
INDUSTRIE 2011-01-02 14:48:20
PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK 2011-01-02 14:48:20
LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ 2011-01-02 14:48:20
TRANSPORT 2011-01-02 14:48:20
ONDERNEMING EN CONCURRENTIE 2011-01-02 14:48:20
OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE 2011-01-02 14:48:20
FINANCIËN 2011-01-02 14:48:20
ECONOMIE 2011-01-02 14:48:20
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 2011-01-02 14:48:20
POLITIEK 2011-01-02 14:48:20
GEOGRAFIE 2011-01-02 14:48:20
ENERGIE 2011-01-02 14:48:20
lucht- en ruimtevervoer 2011-01-02 14:48:02
recht van de Europese Unie 2011-01-02 14:48:02
elektronica en elektrotechniek 2011-01-02 14:48:02
gezin 2011-01-02 14:48:02
vervoer over land 2011-01-02 14:48:02
defensie 2011-01-02 14:48:02
metaal- en staalindustrie 2011-01-02 14:48:02
belastingwezen 2011-01-02 14:48:02
Vervoerbeleid 2011-01-02 14:48:02
samenwerkingsbeleid 2011-01-02 14:48:02
industriebeleid en -structuur 2011-01-02 14:48:02
overheidsfinanciën en begrotingsbeleid 2011-01-02 14:48:02
Personeelsbeheer en bezoldiging 2011-01-02 14:48:02
investering en financiering 2011-01-02 14:48:02
uitvoerende macht en overheidsadministratie 2011-01-02 14:48:02
nucleaire en elektrische industrieën 2011-01-02 14:48:02
arbeidsmarkt 2011-01-02 14:48:02
financiële instellingen en krediet 2011-01-02 14:48:02
Werkzaamheden van het parlement 2011-01-02 14:48:02
steenkool- en mijnindustrie 2011-01-02 14:48:02
concurrentie 2011-01-02 14:48:02
monetaire betrekkingen 2011-01-02 14:48:02
verkiezingsmethode en stemming 2011-01-02 14:48:02
research en intellectuele eigendom 2011-01-02 14:48:02
administratief beheer 2011-01-02 14:48:02
commercialisering 2011-01-02 14:48:02
politieke organisatie 2011-01-02 14:48:02
productie 2011-01-02 14:48:02
ondernemingen 2011-01-02 14:48:02