Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Recent changes

Term Last change date
TRANSPORT 2011-01-02 13:35:18
FÖRETAG OCH KONKURRENS 2011-01-02 13:35:18
UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION 2011-01-02 13:35:18
FINANSER 2011-01-02 13:35:18
EKONOMI 2011-01-02 13:35:18
EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 2011-01-02 13:35:18
POLITIK 2011-01-02 13:35:18
GEOGRAFI 2011-01-02 13:35:18
ENERGI 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUKSLIVSMEDELSINDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
MILJÖ 2011-01-02 13:35:18
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETE 2011-01-02 13:35:18
VETENSKAP 2011-01-02 13:35:18
SOCIALA FRÅGOR 2011-01-02 13:35:18
HANDEL OCH AFFÄRSVERKSAMHET 2011-01-02 13:35:18
LAG OCH RÄTT 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 2011-01-02 13:35:18
INDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
PRODUKTION, TEKNIK OCH FORSKNING 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 2011-01-02 13:35:18
EU:s institutioner och tjänstemän 2011-01-02 13:34:40
mekanisk industri 2011-01-02 13:34:40
pris 2011-01-02 13:34:40
transportorganisering 2011-01-02 13:34:40
internationell balans 2011-01-02 13:34:40
kemi 2011-01-02 13:34:40
budget 2011-01-02 13:34:40
arbetsmarknadsrelationer och arbetsrätt 2011-01-02 13:34:40
internationell politik 2011-01-02 13:34:40
mjuk energi 2011-01-02 13:34:40
försäkring 2011-01-02 13:34:40
arbetsorganisation och arbetsförhållanden 2011-01-02 13:34:40
politik och allmän säkerhet 2011-01-02 13:34:40
oljeindustri 2011-01-02 13:34:40
fri rörlighet för kapital 2011-01-02 13:34:40
sysselsättning 2011-01-02 13:34:40
parlament 2011-01-02 13:34:40
energipolitik 2011-01-02 13:34:40
penningväsen 2011-01-02 13:34:40
redovisning 2011-01-02 13:34:40
teknik och tekniska föreskrifter 2011-01-02 13:34:40
distribution 2011-01-02 13:34:40
politiskt parti 2011-01-02 13:34:40
associationsformer 2011-01-02 13:34:40
livsmedelsteknik 2011-01-02 13:34:40
konsumtion 2011-01-02 13:34:40
handelsutbyte 2011-01-02 13:34:40
företagsorganisering 2011-01-02 13:34:40
livsmedel 2011-01-02 13:34:40