Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Recent changes

Term Last change date
INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER 2011-01-02 13:35:18
LAG OCH RÄTT 2011-01-02 13:35:18
HANDEL OCH AFFÄRSVERKSAMHET 2011-01-02 13:35:18
SOCIALA FRÅGOR 2011-01-02 13:35:18
VETENSKAP 2011-01-02 13:35:18
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETE 2011-01-02 13:35:18
MILJÖ 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUKSLIVSMEDELSINDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
ENERGI 2011-01-02 13:35:18
GEOGRAFI 2011-01-02 13:35:18
POLITIK 2011-01-02 13:35:18
EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 2011-01-02 13:35:18
EKONOMI 2011-01-02 13:35:18
FINANSER 2011-01-02 13:35:18
UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION 2011-01-02 13:35:18
FÖRETAG OCH KONKURRENS 2011-01-02 13:35:18
TRANSPORT 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 2011-01-02 13:35:18
PRODUKTION, TEKNIK OCH FORSKNING 2011-01-02 13:35:18
INDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 2011-01-02 13:35:18
ekonomisk analys 2011-01-02 13:34:40
fiskeri 2011-01-02 13:34:40
Förenta nationerna 2011-01-02 13:34:40
informationsteknik och databehandling 2011-01-02 13:34:40
tullpolitik 2011-01-02 13:34:40
animalisk produkt 2011-01-02 13:34:40
utomeuropeiska organisationer 2011-01-02 13:34:40
humaniora 2011-01-02 13:34:40
internationell handel 2011-01-02 13:34:40
drycker och socker 2011-01-02 13:34:40
icke-statliga organisationer 2011-01-02 13:34:40
företagstyp 2011-01-02 13:34:40
politisk ram 2011-01-02 13:34:40
marknadsföring 2011-01-02 13:34:40
jordbrukslivsmedelsindustri 2011-01-02 13:34:40
förvaltning 2011-01-02 13:34:40
valordning och röstningsförfarande 2011-01-02 13:34:40
monetära förhållanden 2011-01-02 13:34:40
produktion 2011-01-02 13:34:40
konkurrens 2011-01-02 13:34:40
parlamentariskt arbete 2011-01-02 13:34:40
forskning och immateriell äganderätt 2011-01-02 13:34:40
kredit- och finansinstitut 2011-01-02 13:34:40
arbetsmarknad 2011-01-02 13:34:40
verkställande makt och offentlig förvaltning 2011-01-02 13:34:40
kol- och gruvindustri 2011-01-02 13:34:40
finansiering och investering 2011-01-02 13:34:40
administrering och avlöning av personal 2011-01-02 13:34:40
samarbetspolitik 2011-01-02 13:34:40