Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. даване под наем на превозно средство
 2. давност за наказателно преследване
 3. Далечен Изток
 4. Дания
 5. данък
 6. данък върху бизнеса
 7. данък върху богатството
 8. данък върху гориво
 9. данък върху добавената стойност USE ДДС
 10. данък върху дохода
 11. данък върху заплата
 12. данък върху капитала
 13. данък върху олио и мазнини
 14. данък върху печалбите
 15. данък върху потреблението
 16. данък върху прехвърляне на капитали
 17. данък върху придобиване на имот
 18. данък върху принадената стойност
 19. данък върху приходи от капитали
 20. данък за замърсяване на околната среда
 21. данък за източника
 22. данък на Общността
 23. данък на превозно средство
 24. данък собственост
 25. данъкоплатец
 26. данъчна администрация
 27. данъчна декларация
 28. данъчна инспекция
 29. данъчна конвенция
 30. данъчна основа
 31. данъчна реформа
 32. данъчна система
 33. данъчна система
 34. данъчни постъпления от ДДС
 35. данъчно облекчение
 36. данъчно право
 37. данъчно престъпление
 38. дарение
 39. дарителство
 40. даряване на ембриони USE зачеване по изкуствен път
 41. даряване на сперма USE зачеване по изкуствен път
 42. дванадесета от бюджета
 43. двигател
 44. движение за национално освобождение
 45. движение за човешки права
 46. движение на капитала
 47. движение на неодобрение
 48. движение на потребители
 49. движение по вътрешни водни пътища USE вътрешен воден транспорт
 50. движение по речни пътища USE вътрешен воден транспорт
 51. движение против глобализацията USE антиглобалистко движение
 52. двойна печалба
 53. двойно гражданство
 54. двойно данъчно облагане
 55. двуезичие
 56. двукамерна система
 57. двуколесно превозно средство
 58. двупартийна система
 59. двустранна помощ
 60. двустранно отношение
 61. двустранно споразумение
 62. двуутробно животно
 63. ДДС
 64. девалвация
 65. дегенеративно заболяване на нервната система USE заболяване на нервната система
 66. дезинформация
 67. дезоксирибонуклеинова киселина USE ДНК
 68. деиндустриализация USE индустриализация
 69. дейност на Общността
 70. действие на Общността
 71. деквалификация
 72. Декларация за интерес на Общността
 73. декларация за наличие на конфликт на интереси USE конфликт на интереси
 74. деколонизация
 75. деконцентрация
 76. декоративен артикул
 77. Делегация на Европейската комисия
 78. делегация на ЕП
 79. делегиране на власт
 80. делегирано законодателство
 81. деление на избирателни райони
 82. делиберативна демокрация
 83. делфин
 84. демилитаризирана зона
 85. демография
 86. демография и население
 87. демографска политика
 88. демографска прогноза
 89. демографска статистика
 90. демографски анализ
 91. демократизация
 92. демократизация на образованието
 93. демократичен дефицит
 94. Демократична народна република Корея USE Северна Корея
 95. демократична партия
 96. демократична равнопоставеност USE демокрация
 97. Демократична република Конго
 98. Демократична република Сао Томе и Принсипи USE Сао Томе и Принсипи
 99. Демократична социалистическа република Шри Ланка USE Шри Ланка
 100. демокрация
 101. денатуриране
 102. департамент (Франция)
 103. депозитарна разписка USE акция
 104. депозитарна разписка за притежавани акции USE акция
 105. депозитарна разписка за ценни книжа USE акция
 106. депозитни пари
 107. деполитизация
 108. депортиран
 109. депортиране USE експулсиране
 110. депутат в оставка USE избирателен мандат
 111. дерегулиране
 112. дестилация
 113. дестилирано вино
 114. дете
 115. дете на мигрант
 116. детелина
 117. детска библиотека
 118. детска градина
 119. детска порнография
 120. детска смъртност
 121. детски труд
 122. Детски фонд на Обединените нации USE Уницеф
 123. Детски фонд на ООН USE Уницеф
 124. дефектен продукт
 125. дефицит
 126. дефлация
 127. дехидратиран продукт
 128. децентрализация
 129. Джибути
 130. джойнт венчър USE съвместно предприятие
 131. диабет
 132. диалогов видеотекст
 133. диаспора
 134. див бозайник
 135. дивеч
 136. дивечово месо
 137. дигитализация
 138. диетичен продукт
 139. дизайн и модели
 140. дизелов двигател
 141. дизелово гориво
 142. дизертификация
 143. диктатура
 144. дилър
 145. диоксин USE токсично вещество
 146. диплома
 147. дипломатическа защита
 148. дипломатическа професия
 149. дипломатически имунитет
 150. дипломатически отношения
 151. дипломатически протокол
 152. дипломатическо представяне
 153. директива
 154. Директива на ЕВРАТОМ
 155. Директива на ЕО
 156. директива на Общността
 157. директна продажба
 158. директни разходи
 159. директно инвестиране
 160. дисертация
 161. дисидентство
 162. дисково устройство
 163. дисконтиране
 164. дисконтов лихвен процент USE сконтов лихвен процент
 165. дискредитиране
 166. дискриминационна цена
 167. дискриминация базирана на инвалидност
 168. дискриминация на основата на националност
 169. дискриминация на основата на сексуална ориентация
 170. дискриминация по пол
 171. дисплей
 172. дистанционно обучение
 173. дистрибутивна търговия
 174. дистрибутор
 175. дистрибуторска търговия
 176. дистрибуторски разходи
 177. дистрибуция на енергия
 178. дисциплина на гласуване
 179. дисциплинарна процедура
 180. длъжностно лице
 181. дневен ред
 182. ДНК
 183. добавена стойност
 184. добив на въглища
 185. добив на природен газ
 186. добитък
 187. Добрич USE Добричка област
 188. Добричка област
 189. доброволен самоконтрол
 190. доброволен труд
 191. доброволна военна служба
 192. доброволна организация
 193. Доброволци на Обединените нации USE Програма на ООН за развитие
 194. доверие
 195. договаряне на споразумението за ЕС
 196. договор
 197. договор за аренда
 198. договор за доставки
 199. Договор за Европейски съюз
 200. Договор за Енвропейската общност за въглища и стомана USE Договор за ЕОВС