Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. ЕААБ USE Европейска агенция за авиационна безопасност
 2. ЕААЕ USE Агенция за атомна енергия
 3. ЕАИР
 4. ЕАМБ USE Европейска агенция за морска безопасност
 5. ЕАОС USE Европейска агенция за околната среда
 6. ЕАСП USE Съвет за евроатлантическо партньорство
 7. ЕАСТ
 8. ЕБВР
 9. евакуация на населението
 10. евгеника
 11. ЕВРАТОМ
 12. евреин
 13. еврейско право
 14. Евридика
 15. евро
 16. Евро - Арабско сътрудничество
 17. Евроатлантически съвет за партньорство USE Съвет за евроатлантическо партньорство
 18. евровалута
 19. Еврогрупа (еврозона)
 20. Еврогрупа (НАТО)
 21. евродесница
 22. евродолар
 23. еврозона
 24. еврокомунизъм
 25. Евроконтрол
 26. Еврокорпус USE Европейски корпус
 27. еврокредит
 28. еврооблигация
 29. Европа
 30. Европа
 31. Европа на Балканите USE Западни Балкани
 32. Европа на гражданите
 33. европазар
 34. европеизиране
 35. Европейска агенция за авиационна безопасност
 36. Европейска агенция за атомна енергия USE Агенция за атомна енергия
 37. Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
 38. Европейска агенция за възстановяване
 39. Европейска агенция за задълбочаване на съдебното сътрудничество USE Евроюст
 40. Европейска агенция за информиране на потребителите USE Мрежата от европейски потребителски центрове
 41. Европейска агенция за морска безопасност
 42. Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност
 43. Европейска агенция за околната среда
 44. Европейска агенция за оценяване на медицинските продукти USE Европейска агенция по лекарствата
 45. Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници USE Фронтекс
 46. Европейска агенция за химикали
 47. Европейска агенция по лекарствата
 48. Европейска агенция по отбрана
 49. Европейска агенция по производителността USE Европейска асоциация на националните центрове по производителността
 50. Европейска асоциация
 51. Европейска асоциация за свободна търговия USE ЕАСТ
 52. Европейска асоциация за сътрудничество
 53. Европейска асоциация на институтите за научни изследвания и обучение в областта на развитието USE ЕАИР
 54. Европейска асоциация на националните центрове по производителността
 55. европейска аудиовизуална зона
 56. Европейска банка за реконструкция и развитие USE ЕБВР
 57. европейска валута
 58. европейска военна политика
 59. Европейска горска информационна и комуникационна система
 60. Европейска държавна администрация
 61. Европейска енергийна харта
 62. Европейска железопътна агенция
 63. Европейска заповед за задържане
 64. европейска идентичност
 65. Европейска избирателна система
 66. Европейска икономическа зона
 67. Европейска инвестиционна банка
 68. Европейска индустриална зона
 69. Европейска интеграция
 70. Европейска комисия
 71. Европейска компания
 72. Европейска конвенция
 73. Европейска конвенция за правата на човека
 74. Европейска конституция
 75. Европейска конфедерация на профсъюзите
 76. Европейска конференция
 77. Европейска конференция за гражданска авиация
 78. Европейска конференция за пощенска и телекомуникационна администрация USE CEPT
 79. Европейска конференция на министрите на транспорта
 80. Европейска конференция на профсъюзите
 81. Европейска кооперация
 82. Европейска космическа агенция
 83. Европейска лаборатория по физика на елементарните частици USE ЦЕРН
 84. Европейска лига за икономическо сътрудничество
 85. европейска междуправителствена организация USE европейска организация
 86. ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ
 87. Европейска общност
 88. европейска организация
 89. Европейска организация за космически изследвания USE Европейска космическа агенция
 90. Европейска организация за спътникови съобщения USE Евтелсат
 91. Европейска организация за създаване и изграждане на носители за космически апарати USE Европейска космическа агенция
 92. Европейска организация за ядрени изследвания USE ЦЕРН
 93. Европейска организация по стандартизация
 94. европейска парична система
 95. европейска партия
 96. Европейска патентна служба
 97. европейска политика за горите
 98. Европейска политика за отбрана
 99. Европейска политика за сигурност и отбрана USE ЕПСО
 100. европейска регионална организация USE европейска организация
 101. европейска сигурност
 102. Европейска система за интегрирани икономически сметки USE Европейска система за счетоводна отчетност
 103. Европейска система за счетоводна отчетност
 104. Европейска система на централните банки
 105. Европейска служба за борба с измамите
 106. Европейска служба за подбор на персонала USE EPSO
 107. Европейска социална област
 108. Европейска социална политика
 109. Европейска социална харта
 110. европейска стратегия по заетостта
 111. Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела USE съдебно сътрудничество по граждански дела
 112. Европейска съдебна мрежа по наказателни дела USE съдебно сътрудничество по наказателни дела
 113. Европейска съседска политика
 114. Европейска телевизия
 115. Европейска търговска марка
 116. Европейска фондация за подобряване на условията на труд
 117. Европейска фондация за професионално обучение
 118. Европейска харта
 119. Европейска централна банка
 120. Европейската организация за безопасност на въздухоплаването USE Евроконтрол
 121. Европейски валутен институт
 122. Европейски валутен фонд
 123. Европейски военен корпус USE Европейски корпус
 124. Европейски договор за пътен транспорт
 125. Европейски език
 126. европейски земеделски модел
 127. европейски избори
 128. Европейски икономически и социален комитет
 129. Европейски Инвестиционен Фонд
 130. Европейски институт по публична администрация
 131. Европейски институт по стандартизация USE Европейска организация по стандартизация
 132. Европейски институт по телекомуникационни стандарти USE ETSI
 133. Европейски комисар
 134. Европейски комитет за електротехническа стандартизация USE CENELEC
 135. Европейски комитет за стандартизация
 136. Европейски комитет по стандартизация в електротехниката USE CENELEC
 137. Европейски корпус
 138. европейски медал USE почетно отличие
 139. Европейски младежки фонд USE Фонд на Съвета на Европа
 140. Европейски надзорен орган по защита на данните
 141. Европейски обединен институт за изучаване на сигурността
 142. Европейски обединен сателитен център
 143. Европейски общности
 144. Европейски орган за безопасност на храните
 145. европейски организации
 146. Европейски парламент
 147. европейски паспорт
 148. Европейски патент
 149. Европейски платежен съюз
 150. Европейски политически съюз
 151. Европейски полицейски колеж
 152. Европейски работен съвет
 153. европейски разход
 154. Европейски регион
 155. Европейски символ
 156. Европейски синдикален институт
 157. Европейски синдикален институт за изследвания, обучение, здраве и безопасност USE Европейски синдикален институт
 158. европейски служител
 159. европейски социален бюджет
 160. Европейски социален фонд
 161. европейски стандарт
 162. Европейски съвет
 163. Европейски съд за правата на човека
 164. Европейски съюз
 165. Европейски съюз за радиоразпръскване
 166. Европейски съюз за речно корабоплаване
 167. Европейски университетски институт
 168. Европейски университетски институт (Флоренция) USE Европейски университетски институт
 169. Европейски фонд за валутно сътрудничество
 170. Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието USE ФЕОГА
 171. Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието - секция гарантиране
 172. Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието секция Ориентиране
 173. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
 174. Европейски фонд за развитие
 175. Европейски фонд за регионално развитие
 176. Европейски център за космически изследвания USE Европейска космическа агенция
 177. Европейски център за наблюдение на наркотици и наркотична зависимост
 178. Европейски център за наблюдение на расизъм и ксенофобия USE Агенция на Европейския съюз за основните права
 179. Европейски център за парламентарни проучвания и документация
 180. Европейски център за превенция и контрол на болестите
 181. Европейски център за предприятията с държавно участие
 182. Европейски център за развитие и обучение
 183. Европейски юридически статус
 184. Европейският омбудсман
 185. Европейско бюро на потребителските съюзи USE BEUC
 186. Европейско валутно споразумение
 187. Европейско гражданство
 188. европейско данъчно сътрудничество
 189. Европейско Движение
 190. Европейско икономическо пространство. Съвет
 191. Европейско икономическо пространство. Съвместен институт
 192. Европейско икономическо пространство. Съвместен комитет
 193. Европейско икономическо пространство. Съвместен консултативен комитет
 194. Европейско икономическо пространство. Съвместен парламентарен комитет
 195. европейско културно събитие
 196. Европейско междуинституционално сътрудничество
 197. Европейско обединение за въглища и стомана
 198. Европейско общество за атомна енергия
 199. европейско политическо сътрудничество
 200. европейско предприятие