Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. жалба за анулиране на решение на ЕО
 2. жалба за бездействие
 3. жалба за неизпълнение на задължение
 4. жалба за отмяна
 5. жалба за поемане на административна отговорност
 6. жалба към административен орган
 7. жалба на ЕС за установяване на отговорност
 8. жалба по спор в ЕО
 9. жалба пред Административния съд
 10. жалба пред съд
 11. жалби от частни лица
 12. желатин
 13. железария
 14. железарска и стоманена индустрия
 15. железопътен парк
 16. железопътен транспорт
 17. железопътна мрежа
 18. железопътна тарифа
 19. желязна руда
 20. желязо
 21. желязо и стомано-обработващи машини
 22. жена
 23. женен човек
 24. женска безработица
 25. женски труд
 26. женско движение
 27. жертва
 28. жертва от война
 29. жертва сред цивилното население
 30. жестоко и унизително отношение
 31. жив език
 32. живак
 33. живи птици
 34. живо животно
 35. живо растение
 36. живот на продукта
 37. живот сред природата
 38. животинска кожа
 39. животинска левкоза
 40. животинска продукция
 41. животинска туберкулоза
 42. животинска чума
 43. животински мазнини
 44. животински продукт
 45. животински продукт
 46. животински протеин
 47. животински ресурси
 48. животинско масло
 49. животинско тяло
 50. животно за клане
 51. животно за развъждане
 52. животно на впряг
 53. животно с ценна кожа
 54. животновъдство
 55. животновъдство за ракообразни
 56. животновъдство на закрито
 57. жизнен стандарт
 58. жилище
 59. жилищен район
 60. жилищна политика
 61. жилищна сграда
 62. жилищни нужди
 63. жилищни подобрения
 64. жилищно настаняване
 65. жилищно право
 66. житно брашно
 67. жито
 68. жито за изхранване на хората
 69. жълта треска USE инфекциозно заболяване
 70. жътварска машина