Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. заболяване на дихателните пътища
 2. заболяване на нервната система
 3. заболяване на окото USE очно заболяване
 4. забрана за използване на ядрени оръжия
 5. забрана на професията
 6. забранено оръжие
 7. завещание
 8. зависима партия
 9. зависима територия
 10. зависимост на възрастни хора
 11. завършена фабрика
 12. загуби на реколта
 13. задължаване за работа
 14. задължение за взаимопомощ USE взаимопомощ
 15. задължение за издръжка
 16. задължения за прилагане на общи митнически тарифи за внос от трети страни
 17. задължения на държавния служител
 18. задълженост
 19. задължителен мандат USE избирателен мандат
 20. задължителен разход
 21. задължителна застраховка
 22. задължителна ученическа възраст
 23. задължително образование
 24. задържане
 25. задържане преди съдебен процес
 26. заек
 27. заем
 28. заем за закупуване на недвижим имот USE кредит за недвижимо имущество
 29. заем за строителство USE кредит за недвижимо имущество
 30. заем на ЕВРАТОМ
 31. заем на Европейска инвестиционна банка
 32. заем на Европейско обединение за въглища и стомана
 33. Заем от Общността
 34. заемане
 35. заемни регулации
 36. заетост
 37. заешко месо
 38. Заир USE Демократична република Конго
 39. заклана птица
 40. закон
 41. закон за движение по пътя
 42. закон за информатиката
 43. закон за осиновяване
 44. Закон за разширяване на търговията
 45. закон за търговска марка
 46. законна самоотбрана
 47. законно местоживеене
 48. законно работно време
 49. законност
 50. законодателен период
 51. законодателна власт
 52. законодателна инициатива
 53. законодателна програма на Общността
 54. законодателна процедура
 55. законодателна редакция
 56. законодателство
 57. законодателство за социално осигуряване
 58. законодателство за хранителните продукти
 59. законодателство относно корабоплаването
 60. законопроект от депутат
 61. закриване на сметка
 62. закупуване на компания
 63. залесена област
 64. залесяване
 65. залив
 66. Залцбург
 67. Замбия
 68. заместване на вноса
 69. заместващ продукт
 70. заместващо наказание
 71. заместител на гориво
 72. заместител на хранителен продукт
 73. Заместник председател на парламента
 74. заместник-председател на институцията
 75. замразен продукт
 76. замразяване
 77. замразяване на плащанията
 78. замразяване на цените
 79. замръзване на земя
 80. замърсена зона
 81. замърсител
 82. замърсяване на водата
 83. замърсяване на водни пътища
 84. замърсяване на околната среда
 85. замърсяване на околната среда с метали
 86. замърсяване на почвата
 87. замърсяване на стратосферата
 88. замърсяване на храната
 89. замърсяване от земеделски източници
 90. замърсяване от кораби
 91. замърсяване от наземни източници
 92. замяна на ресурси
 93. занаяти
 94. занаятчийско предприятие
 95. занаятчийско производство
 96. занаятчия
 97. Западен бряг USE автономни територии на Палестина
 98. Западен Мидландс
 99. Западна Африка
 100. Западна Гърция
 101. Западна Европа
 102. Западна Естония
 103. Западна Македония
 104. Западна Малайзия USE Малайзия
 105. Западна Румъния
 106. Западна Сахара
 107. Западна Тракия USE Източна Македония и Тракия
 108. Западна Трансданубия
 109. Западна Финландия
 110. Западна Швеция
 111. Западни Балкани
 112. Западно - Зеландски USE Зеланд
 113. Западноафриканска икономическа общност USE Западноафрикански икономически и валутен съюз
 114. Западноафрикански валутен съюз USE Западноафрикански икономически и валутен съюз
 115. Западноафрикански икономически и валутен съюз
 116. Западноафрикански митнически и икономически съюз USE Западноафрикански икономически и валутен съюз
 117. Западноевропейски съюз
 118. запазване на работа
 119. запалително оръжие
 120. запаметяване на данни
 121. запис
 122. записване на данни
 123. заплата за домакинска работа
 124. заплаха за националната сигурност
 125. заплащане
 126. заплащане работа на парче
 127. запор на имущество
 128. заразна болест USE инфекциозно заболяване
 129. заразно заболяване USE инфекциозно заболяване
 130. зареждане
 131. зародиш на развит плод
 132. Засавска
 133. засадена гора
 134. засилено сътрудничество
 135. застояла вода
 136. застраховане
 137. застраховане на собственост
 138. застраховане при няколко застрахователи
 139. застрахователен договор
 140. застрахователен иск
 141. застрахователна компания
 142. застрахователна премия
 143. застрахователна професия
 144. застрахователно обезщетение
 145. застрахователно покритие на риск
 146. застрахователно право
 147. застраховка
 148. застраховка гражданска отговорност
 149. застраховка живот
 150. застраховка за безработица
 151. застраховка на лица
 152. застраховка нетрудоспособност
 153. застраховка при износ на кредит
 154. застраховка при трудова злополука
 155. застраховка срещу злополука
 156. засяване на лен
 157. затвор USE място за лишаване от свобода
 158. затворник
 159. затворническа система
 160. затворнически труд
 161. затворническо общежитие USE място за лишаване от свобода
 162. затревена площ
 163. захар
 164. захар от цвекло
 165. захарен продукт
 166. захарна промишленост
 167. захарна тръстика
 168. захарно цвекло
 169. захароза
 170. Заходно Поморско воеводство
 171. зачеване по изкуствен път
 172. зачеване по изкуствен път при човека USE зачеване по изкуствен път
 173. защита на горите
 174. защита на децата
 175. защита на животните
 176. защита на инвестиции
 177. защита на информация
 178. защита на културното наследство
 179. защита на малцинства
 180. защита на основни права
 181. защита на потребителя
 182. защита на почвата
 183. защита на свидетели
 184. защита на семейството
 185. защита на съдружниците
 186. защита на сътрудници на правосъдието USE защита на свидетели
 187. защита на трудово здраве
 188. защита от шум
 189. защитен природен обект USE природен резерват
 190. защитена гора
 191. защитена зона
 192. защитена територия USE защитена зона
 193. защитени местности
 194. защитено пространство USE защитена зона
 195. защитна клауза
 196. защитно оборудване
 197. защитно устройство
 198. заявление на правителството
 199. звукова изолация
 200. звуково сигнално устройство USE сигнално устройство