Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. ИАО USE Източноафриканска общност
 2. ИАТА
 3. ивица
 4. Ивицата Газа USE автономни територии на Палестина
 5. иглолистно дърво
 6. игра
 7. идентификационен документ
 8. ИЕОДЦА USE Икономическа общност на държавите от Централна Африка
 9. избирателен лов USE правна уредба на лова
 10. избирателен мандат
 11. избирателен метод
 12. избирателен списък
 13. избиратели
 14. избирателна бюлетина
 15. избирателна измама
 16. избирателна кампания
 17. избирателна квота
 18. избирателна коалиция
 19. избирателна програма
 20. избирателна процедура и гласуване
 21. избирателна реформа
 22. избирателна секция
 23. избирателна система
 24. избирателна система с двоен балотаж
 25. избирателно право
 26. избирателно разпространение на информация
 27. избор на технология
 28. изборен депозит
 29. избори
 30. избори с избирателни листи
 31. изборна пропаганда
 32. избягване на данъци
 33. извеждане на наемател от жилище USE извеждане от жилище
 34. извеждане на ядрено гориво
 35. извеждане от жилище
 36. извличане на петрол
 37. извличане на руда
 38. извънбрачна връзка USE брак
 39. извънбрачно дете
 40. извънбрачно съжителство
 41. извънбюджетен разход
 42. извънгабаритно превозно средство
 43. извъневропейски организации
 44. извънпарламентарна партия
 45. извънреден бюджет
 46. извънреден доход
 47. извънредно време
 48. извънредно положение
 49. извънтериториална юрисдикция
 50. изгаряне на твърди отпадъци
 51. изгонване на съпруг(а) USE развод
 52. изготвяне на бюджет
 53. изготвяне на закон
 54. изграждане на Европа
 55. издателско дело
 56. издателство
 57. изделие за подарък
 58. изделие от ковано желязо
 59. издръжка на живота
 60. издръжка на семейство
 61. издължаване
 62. изискване на изпълнение на задължение
 63. изключване от международна организация
 64. изключване от третиране от ЕО
 65. изключителна икономическа зона
 66. изкопаемо гориво
 67. изкупуване на обществен дълг
 68. изкуства
 69. изкуствен интелект
 70. изкуствен хранителен оцветител
 71. изкуствена инсеминация
 72. изкуствено влакно
 73. изкуствено зачеване USE зачеване по изкуствен път
 74. изкуствено осеменяване на животни USE изкуствена инсеминация
 75. излишен запас
 76. излишна продукция
 77. излъчващ продукт
 78. измама
 79. измама срещу Общността
 80. изменение
 81. изменение на закон
 82. измерване на земната повърхност USE геодезия
 83. износ
 84. износ на капитал
 85. износ на Общността
 86. износ на отпадък
 87. износен митнически режим
 88. износна индустрия
 89. износна лицензия
 90. износна политика
 91. износна помощ
 92. изобретение
 93. изоглюкоза
 94. изолатор
 95. изолационализъм
 96. изоставане в училище
 97. изоставаща населена зона
 98. изоставена земя
 99. изоставено дете
 100. изостаналост
 101. изпиране на капитали USE пране на пари
 102. изпит
 103. използвана земеделска площ
 104. използване на водата
 105. използване на енергия
 106. използване на енергия за мирни цели
 107. използване на земята
 108. използване на космическо пространство
 109. използване на морското дъно
 110. използване на плодове
 111. използване на подправен документ USE подправяне на документ
 112. използване на помощ
 113. използване на слънчевата енергия
 114. използвани продукти
 115. изпълнение на бюджет
 116. изпълнение на присъда
 117. изпълнение на съдебно решение
 118. изпълнителен орган
 119. Изпълнителна агенция USE Учреждение или агенция на ЕО
 120. изпълнителна власт
 121. изпълнителна власт и обществено обслужване
 122. Изработване на Право на Общносттите
 123. изравнено заплащане
 124. Израел
 125. израелско-арабска война USE палестински въпрос
 126. израелско-арабски конфликт USE палестински въпрос
 127. израелско-палестински конфликт USE палестински въпрос
 128. изследване
 129. изследване във военната област
 130. изследване за енергия
 131. изследване и развитие
 132. изследване на влияние
 133. изследване на място
 134. изследване на околната среда
 135. изследване на потреблението
 136. изследване на проба
 137. изследване на риболов
 138. изследване на технологична перспектива
 139. изследвания в предприятие
 140. изследвания и интелектуална собственост
 141. изследователска организация
 142. изследователска политика
 143. изследователска политика на Общността
 144. изследователски бюджет
 145. Изследователски институт за социално развитие към ООН
 146. изследователски метод
 147. изследователски проект
 148. изследователски състав
 149. изсушаване със замразяване
 150. изсушен продукт
 151. изтегляне на електроцентрала от употреба
 152. изтичане на капитал
 153. изтичане на мозъци
 154. Източен Мидландс
 155. Източен Тимор
 156. Източна Англия
 157. Източна Африка
 158. Източна Македония и Тракия
 159. Източна Малайзия USE Малайзия
 160. Източна република Уругвай USE Уругвай
 161. Източна средна Швеция
 162. Източна Финландия
 163. източник на информация
 164. източник на помощ
 165. източник на право
 166. източници и отрасли на правото
 167. Източноафриканска общност
 168. изтощение на ресурси
 169. изтребител USE боен самолет
 170. изучаване на процеса
 171. изхвърляне на отпадъци
 172. изчисляване на гласуването
 173. изящни изкуства
 174. ИКА USE регионална комисия на ООН
 175. ИКЕ USE регионална комисия на ООН
 176. ИКЛАК USE регионална комисия на ООН
 177. ИКОНОМИКА
 178. икономика
 179. икономика в преход
 180. икономика на горско стопанство
 181. икономика на домакинство
 182. икономика на земеделието
 183. икономика на околната среда
 184. икономика на промишленост
 185. икономика на транспорта
 186. икономическа взаимозависимост
 187. икономическа география
 188. икономическа география
 189. икономическа глобализация USE глобализация
 190. икономическа дейност
 191. икономическа дискриминация
 192. Икономическа и валутна общност на Централна Африка
 193. Икономическа и социална комисия за Азия и Тихоокеанския регион USE регионална комисия на ООН
 194. Икономическа и социална комисия за Западна Азия USE регионална комисия на ООН
 195. икономическа измама USE икономическо престъпление
 196. икономическа интеграция
 197. икономическа информация
 198. икономическа инфраструктура
 199. Икономическа комисия за Африка USE регионална комисия на ООН
 200. Икономическа комисия за Европа USE регионална комисия на ООН