Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. Ла Риоха
 2. Ла-Манш
 3. лабораторен анализ USE медицинска диагностика
 4. лагер за изтребление USE концентрационен лагер
 5. лагер на смъртта USE концентрационен лагер
 6. лазерна физика
 7. лазерно оръжие
 8. ЛАИС USE Латиноамериканска икономическа система
 9. лактоза
 10. ламарина
 11. лампа за осветяване USE сигнално устройство
 12. Лангедок - Русинон
 13. Лаос
 14. Лаоска народнодемократична република USE Лаос
 15. Лапландия
 16. Латвия
 17. Латгале
 18. Латиноамериканска асоциация за интеграция USE АЛАДИ
 19. Латиноамериканска икономическа система
 20. латиноамериканска междуправителствена организация USE латиноамериканска организация
 21. латиноамериканска организация
 22. латиноамериканска регионална организация USE латиноамериканска организация
 23. Латиноамерикански парламент
 24. Латинска Америка
 25. Лацио
 26. левицизъм
 27. легитимност
 28. лед
 29. ледоразбивач
 30. лейбъристка партия
 31. лека промишленост
 32. лекар
 33. лекарствен надзор
 34. лекарствен продукт за свободна продажба
 35. лекарство
 36. лекуване на безплодие USE зачеване по изкуствен път
 37. лен
 38. Ленстър
 39. лесничей
 40. леснозапалим продукт
 41. лесовъдна група
 42. лесовъдна политика
 43. лесовъдни изследвания
 44. лесовъдни компании в Средиземноморието
 45. лесовъдни компании в умерените климатични зони
 46. лесовъдно имущество
 47. лесовъдство
 48. лесовъдство
 49. Лесото
 50. летателен каботаж
 51. летателно право
 52. либерализация на пазара
 53. либерализация на търговия
 54. либерализъм
 55. либерална партия
 56. Либерия
 57. Либия
 58. Ливан
 59. Лига на арабските държави USE Арабска лига
 60. лигнит
 61. Лигурийско Море
 62. Лигурия
 63. лидер на опозицията
 64. лизинг
 65. лизингова компания
 66. ликвидация
 67. ликвидация на имущество
 68. ликвидност на частен сектор
 69. ликьор
 70. Лимбург
 71. Лимузен
 72. лингвистика
 73. лингвистична група
 74. лингвистична дискриминация
 75. Лисабон и долината на Тежу
 76. лисица USE див бозайник
 77. листов зеленчук
 78. Литва
 79. литература
 80. литературна професия
 81. литературни и артистични права
 82. Лихтенщайн
 83. лица на работа
 84. лице от друга националност
 85. лице с намалена трудоспособност
 86. личен банкрут
 87. личен фалит USE личен банкрут
 88. лични данни
 89. лично имущество
 90. лично оръжие
 91. лично развитие
 92. личностни особености
 93. лишаване от родителски права USE родителски права
 94. лишаване от свобода
 95. лов
 96. ловен период USE правна уредба на лова
 97. Ловеч USE Ловешка област
 98. Ловешка област
 99. логистика
 100. Лодска област
 101. лозарство
 102. лозе
 103. локална мрежа
 104. локални финанси
 105. локаут
 106. локомотиво и вагоностроене
 107. Ломбардия
 108. Лондон
 109. Лоран
 110. лошо време
 111. луковичен зеленчук
 112. Любелско воеводство
 113. Любюска област
 114. Люксембург
 115. люцерна
 116. лятно време