Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. наблюдаване на околната среда
 2. наблюдател
 3. наблюдение
 4. наблюдение на внос
 5. наблюдение на износа
 6. Навара
 7. навигационно оборудване
 8. наводнение
 9. награда в областта на културата
 10. награда за върхови постижения USE почетно отличие
 11. Надзорен орган на ЕАСТ USE ЕАСТ
 12. наднационалност
 13. наем
 14. наем на ферма
 15. наемане
 16. наемен работник
 17. наемник
 18. наета майка
 19. наземен персонал
 20. наземен транспорт
 21. наземни дейности
 22. назначаване на работа
 23. назначаване на служители
 24. назначаване на членове
 25. наименование на продукт
 26. най-облагодетелствана нация
 27. наказание
 28. наказателен кодекс
 29. наказателен съд
 30. наказателна отговорност
 31. наказателна отговорност на малолетни лица
 32. наказателна процедура
 33. наказателно - изпълнителен персонал
 34. наказателно - изпълнително право
 35. наказателно дело
 36. наказателно право
 37. наказателно право
 38. наказателно преследване
 39. налична енергия
 40. налог на Европейско обединение за въглища и стомана
 41. наложена цена
 42. намалена цена
 43. намаление на дълг
 44. намаление на заплатите
 45. намаление на съпротивителните сили
 46. намаляване на емисиите на отработени газове
 47. намаляване на присъда
 48. намаляване на работно време
 49. намерение за гласуване
 50. намеса
 51. Намибия
 52. нанотехнология
 53. напитка
 54. напитки и захар
 55. напояване
 56. нарастване на производството
 57. наредба
 58. наркомания
 59. наркотик
 60. наркотрафик
 61. народна банка
 62. Народна демократична република Алжир USE Алжир
 63. народна демокрация
 64. Народна република Бангладеш USE Бангладеш
 65. Народна република Китай USE Китай
 66. нарушение
 67. нарушение на движението
 68. нарушение на зрителните функции USE очно заболяване
 69. нарушение на Право на общността
 70. наръчник
 71. насекомо
 72. населена зона
 73. население в активна възраст
 74. насилие
 75. насилие в училище
 76. насилствен брак
 77. наследствено право
 78. наследство
 79. настойничество
 80. настройване на обществото
 81. НАТО
 82. натрий
 83. натурализация
 84. натурално стопанство
 85. НАУКА
 86. наука за водите
 87. наука за почвите
 88. Науру
 89. научен апарат
 90. Научен комитет на ЕО
 91. научен обмен
 92. научен прогрес
 93. научна библиотека
 94. научна експертиза
 95. научна периодика
 96. научно изследване
 97. научно изчисление
 98. научно образование
 99. научно основана икономика
 100. научно откритие
 101. научно сътрудничество
 102. научно управление на риска
 103. нафта
 104. НАФТА (организация)
 105. национал-социализъм
 106. национален градски парк
 107. национален данък
 108. национален доход
 109. национален мандат USE избирателен мандат
 110. национален парк
 111. национален парламент
 112. национален разход
 113. национален суверенитет
 114. национален транспорт
 115. национализация
 116. национализъм
 117. националистическа партия
 118. национална библиотека
 119. национална валута
 120. национална земеделска политика
 121. национална идентичност
 122. национална икономика
 123. национална култура USE национална идентичност
 124. национална независимост
 125. национална продукция
 126. национална статистика
 127. национална тарифа
 128. национална унификация
 129. национални избори
 130. национални мерки за изпълнение
 131. национални сметки
 132. национално малцинство
 133. национално планиране
 134. национално право
 135. национално самосъзнание USE национална идентичност
 136. национално счетоводство
 137. национално училище
 138. национално финансиране
 139. националност
 140. националност на юридически лица
 141. начин на живот USE условия на живот
 142. начин на производство
 143. Начин на работа на институциите
 144. неасоциирана държава
 145. неблагоприятна земеделска зона
 146. невалидност на избори
 147. невробиология
 148. неврология
 149. негодност за работа
 150. неготируем инструмент
 151. неграмотност
 152. недвижимо имущество
 153. недействителна бюлетина
 154. недеклариран труд USE работа на черно
 155. недоразвитост
 156. недостатъчно населяване
 157. недостиг
 158. недостиг на работници
 159. недохранване
 160. недохраненост
 161. неевропейски език
 162. нежелана електронна реклама
 163. нежелязна руда
 164. неженен човек
 165. независим депутат
 166. независимост на правосъдието
 167. независимост при осигуряването на хранителни продукти
 168. незадължителен разход
 169. незаконна мярка
 170. незаконна работа USE работа на черно
 171. незаконна сграда
 172. незаконна търговия
 173. незаконни рекламни практики /недобросъвестна реклама
 174. незаконно наемане на работа USE работа на черно
 175. незаконно споразумение
 176. незаконно уволнение
 177. незамърсяваща машина
 178. нейонизиращо лъчение
 179. неквалифициран работник
 180. некултивирана земя
 181. нелегален аборт
 182. нелегален работник
 183. нелегална миграция
 184. немаркетингова премия
 185. немитническа пречка за търговия
 186. немскоговоряща общност
 187. ненасилие
 188. необлагодетелстван регион
 189. необходимост от вода
 190. неограничени правомощия
 191. неопакован продукт
 192. неоползотворен отпадък
 193. неорганичен химически продукт
 194. неорганична киселина
 195. неосвобождаване от вносни митни сборове USE освобождаване от митнически такси
 196. неоторизиран дъмпинг
 197. неофициална литература
 198. Непал
 199. неплатен отпуск
 200. неплатен труд