Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. ОАЕ USE Африкански съюз
 2. ОАЕ USE Обединени арабски емирства
 3. ОАПЕК USE Организация на арабските страни износителки на петрол
 4. Обално - краска
 5. Обединена програма на ООН срещу ХИВ/СПИН USE ЮНЕЙДС
 6. Обединена република Танзания USE Танзания
 7. Обединени арабски емирства
 8. Обединение на африканските държави и Мадагаскар
 9. обединение на Германия
 10. Обединено кралство USE Великобритания
 11. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия USE Великобритания
 12. обедняване
 13. обезводняване
 14. обеззаразяване
 15. обезкостено месо
 16. обезлесяване
 17. обезлистяване
 18. обезлюдяване
 19. обезмаслено мляко
 20. обезмаслено мляко на прах
 21. обезщетение
 22. обезщетение при смърт
 23. обезщетяване на загуба
 24. обем на бюджет
 25. обем на транзакциите
 26. обикновена пшеница
 27. обикновено мнозинство
 28. обичаи и традиции
 29. обичайно право
 30. облагаем с данък доход
 31. облагане в аграрната област
 32. облагане имащо еквивалентен ефект
 33. облагане на физическите лица
 34. Област Монтана
 35. облекло
 36. облигационно право
 37. облъчване
 38. облъчено гориво
 39. обмен на информация
 40. обмен на публикации
 41. обменен курс
 42. обновяване на жизненото пространство USE жилищни подобрения
 43. обновяване на жилищния фонд USE жилищни подобрения
 44. обновяване на сградния фонд USE жилищни подобрения
 45. обогатяване на гориво
 46. обозначение за произход
 47. оборот
 48. оборотен капитал
 49. оборудване
 50. оборудване за измерване
 51. оборудване на превозни средства
 52. оборудване на сгради
 53. обособена търговия
 54. обработена земеделска продукция
 55. обработка на данни
 56. обработка на данни в частната сфера
 57. обработка на земеделската земя
 58. обработка на руда
 59. образна диагностика USE медицинска диагностика
 60. образование
 61. образование
 62. образование за възрастни
 63. ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ
 64. образование на нарушители
 65. образование на чужденци
 66. образование по околна среда
 67. образователен обмен
 68. образователна институция
 69. образователна ориентация
 70. образователна политика
 71. образователна помощ
 72. образователна реформа
 73. образователна система
 74. обратна сила на закона
 75. обслужване на клиента
 76. обслужващ персонал
 77. обувна промишленост
 78. обучаващ се работник
 79. обучение
 80. обучение
 81. обучение в чужбина
 82. обучение за помощен медицински персонал
 83. обучение за участие в движението
 84. обучение по време на работа
 85. общ бюджет
 86. общ бюджет на ЕО
 87. общ допустим улов USE допустимо общо количество на улова
 88. общ пазар
 89. Общ пазар за страните от Източна и Южна Африка USE Общ пазар на Източна и Южна Африка
 90. Общ пазар на Източна и Южна Африка
 91. Общ пазар на страните от Южния конус USE Меркосур
 92. общ фонд
 93. Обща външна политика и политика на сигурност USE ОВППС
 94. обща земеделска политика
 95. обща медицина
 96. обща митническа тарифа
 97. Обща организация на Африка и Мавриций
 98. обща организация на пазари
 99. обща отбрана USE ЕПСО
 100. Обща отбранителна политика USE ЕПСО
 101. Обща политика за сигурност и отбрана USE ЕПСО
 102. обща пристанищна политика
 103. обща разноска
 104. обща рибовъдна политика
 105. обща сметка на аграрния сектор
 106. обща стратегия
 107. обща тарифна политика
 108. обща транспортна политика
 109. обща търговска политика
 110. обща ценова политика
 111. общата система за преференции USE бщи преференции
 112. обществен дебат USE обществено допитване
 113. обществен дълг
 114. обществен морал
 115. обществен празник
 116. обществен проект за високо застрояване
 117. обществен разход
 118. обществен ред
 119. обществен сектор
 120. обществен служител
 121. обществен транспорт
 122. обществена банка
 123. обществена безопасност
 124. обществена длъжност
 125. обществена институция
 126. обществена политика
 127. обществена поръчка
 128. обществена работа
 129. обществена сграда
 130. обществена собственост
 131. обществена хигиена
 132. обществени финанси и бюджетна политика
 133. обществено - частно партньорство
 134. обществено допитване
 135. обществено здраве
 136. обществено мнение
 137. обществено образование
 138. обществено целево сдружение
 139. община
 140. общинска земя
 141. общинска полиция
 142. общински бюджет
 143. Общност на държавите от Карибския басейн USE Кариком
 144. Общност на държавите от Сахел-Сахарския регион
 145. Общност на нациите
 146. Общност на независимите държави
 147. Общност на производители
 148. общностен метод
 149. общностен спедиционен процес
 150. общо гласуване
 151. общо избирателно право
 152. общо количество улов
 153. общо машиностроене
 154. общо образование
 155. общо предприятие на ЕВРАТОМ
 156. общо решение на Европейско обединение за въглища и стомана
 157. Общо споразумение за митата и търговията
 158. Общо споразумение за търговията с услуги USE ГАТС
 159. общо счетоводство
 160. Общоевропейски торус
 161. общополезно предприятие
 162. обявяване на кандидатура
 163. обявяване на смърт при безвестно отсъствие USE смърт
 164. обявяване на търг за обществена поръчка
 165. обяснение на гласуване
 166. овдовял човек
 167. Оверн
 168. овес
 169. овощарство
 170. овощна градина
 171. ОВППС
 172. овца
 173. овче месо
 174. овче сирене
 175. Овърейсъл
 176. огнестрелни оръжия
 177. огнеупорен материал
 178. ограмотяване
 179. ограничаване на престъпност
 180. ограничение
 181. ограничение на въоръжаването
 182. ограничение на конкуренцията
 183. ограничение на маркетинга
 184. ограничение на свобода
 185. ограничение при износа
 186. ограничения на валутния обмен
 187. ограничено движение
 188. ограничителна търговска практика
 189. одобрение на ЕР
 190. одобрение на тарифи
 191. ОДССР USE Общност на държавите от Сахел-Сахарския регион
 192. ОДЦА USE Система за интеграция на Централна Америка
 193. озон
 194. ОЗХО USE Организация за забрана на химическите оръжия
 195. ОИСР
 196. оказване на помощ при разминиране USE противоминна борба
 197. океан
 198. Океания
 199. океанография
 200. окис