Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. таван на мито
 2. Таджикистан
 3. Тайван
 4. Тайланд
 5. тайно гласуване
 6. тайно общество
 7. такса
 8. такса за въздушен транспорт
 9. такса за право на приземяване
 10. такси
 11. таксуване за използване на инфраструктура
 12. тактическо ядрено оръжие
 13. Танзания
 14. танкер
 15. тантал
 16. ТАРИК
 17. тарифа за предаване на съобщения USE комуникационни тарифи
 18. тарифа за пътен транспорт
 19. тарифиране на съобщенията USE комуникационни тарифи
 20. тарифна зона
 21. тарифна квота
 22. тарифна номенклатура
 23. тарифна политика
 24. тарифна политика
 25. тарифно освобождаване
 26. Таураге
 27. твърда енергия
 28. твърда пшеница
 29. твърдо сирене
 30. тегло и размер
 31. тежест на ос
 32. тежка промишленост
 33. тежък метал
 34. тезаурус
 35. текстилен продукт
 36. текстилна индустрия
 37. текстилна машина
 38. текстилно влакно
 39. текстообработка
 40. текущ бюджет на Европейско обединение за въглища и стомана
 41. теле
 42. телевизионно оборудване
 43. телевизия
 44. телевизия с висока-разрешаваща способност
 45. телеграф
 46. теледетекция
 47. телекомуникации
 48. телекомуникационна индустрия
 49. телекомуникационна политика
 50. телекомуникационно оборудване
 51. телекс
 52. телематика
 53. телемедицина
 54. телеобработка
 55. Телеорман
 56. телетекст
 57. телефакс
 58. телефон
 59. телешко месо
 60. телица
 61. Телшу
 62. темп на работа
 63. тенденции в общественото мнение
 64. тенекеджийство и ножарство
 65. теология
 66. теория на маркетинга
 67. терапевтика
 68. терапевтичен аборт
 69. терасиране
 70. териториален анклав
 71. териториален спор
 72. териториална изпълнителна власт
 73. териториална компетентност
 74. териториални води
 75. териториални общности на Френската република USE френски отвъдморски територии
 76. териториално право
 77. територии на бивша Югославия USE Югославия
 78. термална енергия
 79. термално разтоварване
 80. терминал за електронна обработка на данни
 81. терминология
 82. термично замърсяване
 83. термично оборудване
 84. термодинамика
 85. термоизолация
 86. тероризъм
 87. Тесалия
 88. тестване
 89. тестени изделия
 90. техника за обработване
 91. техническа керамика
 92. Техническа комисия на Обединените нации USE Техническа комисия на ООН
 93. Техническа комисия на ООН
 94. техническа пречка за търговия
 95. техническа професия
 96. техническа спецификация
 97. Технически комитет на ЕО
 98. технически контрол
 99. технически норми
 100. технически регламент
 101. технически стандарт
 102. техническо образование
 103. техническо сътрудничество
 104. технологичен парк
 105. технологична независимост
 106. технологична промяна
 107. технологична процедура
 108. технологични и технически норми
 109. технологично обусловена безработица
 110. технология
 111. технология на двойна употреба
 112. технология на материалите
 113. течно масло
 114. Тибетски въпрос
 115. Тимиш
 116. Тимор
 117. типове почва
 118. Тиренско море
 119. Тирол
 120. титан
 121. Тихи океан
 122. Тихо - океанска Дъга
 123. Тихоокеанска общност USE Секретариат на Тихоокеанската общност
 124. тласкане на шлепове
 125. тоалетен артикул
 126. товарен кораб
 127. товароразтоварна работа
 128. Того
 129. Токелау остров
 130. Токийски кръг
 131. токсикология
 132. токсичен остатъчен продукт USE токсично вещество
 133. токсичен отпадък USE токсично вещество
 134. токсичен продукт USE токсично вещество
 135. токсично вещество
 136. токсичност USE токсично вещество
 137. Тонга
 138. топено сирене
 139. топлинна помпа
 140. тор
 141. торова индустрия
 142. торф
 143. Тоскана
 144. точка на растеж
 145. травма
 146. традиционен риболов
 147. традиционна култура
 148. традиционна технология
 149. трайна култура
 150. трайни продукти
 151. трактор
 152. транзитен разход
 153. транзитен транспорт
 154. транквилизатор
 155. трансграничен транспорт
 156. трансгранично сътрудничество
 157. трансевропейска мрежа
 158. транслитерация
 159. трансмисивна спонгиформна енцефалопатия USE заболяване на нервната система
 160. транснационална корпорация
 161. трансплантация на органи
 162. ТРАНСПОРТ
 163. транспорт в околностите
 164. транспорт вътре в Общността
 165. транспорт на животни
 166. транспорт на опасни продукти
 167. транспорт на пациенти
 168. транспорт на собствена сметка
 169. транспорт по вода и по суша
 170. транспорт под митнически контрол
 171. транспортен документ
 172. транспортен капацитет
 173. транспортен персонал
 174. транспортен предприемач
 175. транспортна безопасност
 176. транспортна дестинация
 177. транспортна застраховка
 178. транспортна инфраструктура
 179. транспортна квота
 180. транспортна компания
 181. транспортна линия
 182. транспортна лицензия
 183. транспортна мрежа
 184. транспортна политика
 185. транспортна политика
 186. транспортна статистика
 187. транспортна такса
 188. транспортна цена
 189. транспортни тарифи
 190. транспортно право
 191. транспортно произшествие
 192. транспортно средство
 193. трансфер на бизнеса
 194. трансфер на затворници
 195. трансфер на капитал
 196. трансфер на компетентности
 197. трансфер на населението
 198. трансфер на права на пенсия
 199. трансфер на технологии
 200. трансфер на файлове