Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. убийство
 2. увеличение на цената
 3. увеличение на цените
 4. уволнение
 5. Уганда
 6. угар
 7. угояване
 8. удобства за инвалиди
 9. удовлетворение на клиентите USE клиентела
 10. удовлетворение от работа
 11. удостоверение за превоз на стоки
 12. уеблог USE блог
 13. Уелс
 14. Узбекистан
 15. Украйна
 16. улично дете
 17. ултра фини частици
 18. Ум Ал Куейн USE Обединени арабски емирства
 19. Умбрия
 20. умерена зона
 21. умиращ USE смърт
 22. умствено нетрудоспособен
 23. Унгария
 24. универсализъм
 25. универсална служба
 26. университет
 27. университетска библиотека
 28. университетско изследване
 29. унитарна държава
 30. Уницеф
 31. унищожаване на култури
 32. унищожаване на оръжия
 33. унищожаване на отпадъци
 34. Уолис и Футуна
 35. употребено масло
 36. Управителен комитет за висше образование и научни изследвания USE Съвет за културно сътрудничество
 37. Управителен комитет за култура USE Съвет за културно сътрудничество
 38. Управителен комитет за културно наследство USE Съвет за културно сътрудничество
 39. Управителен комитет за просвета USE Съвет за културно сътрудничество
 40. управителен съвет
 41. управление
 42. управление на бреговата ивица USE брегова защита
 43. управление на външните граници на ЕС USE външна граница на Европейския съюз
 44. управление на документи
 45. управление на знанието
 46. управление на клиентите USE клиентела
 47. управление на крайбрежието USE брегова защита
 48. управление на кредит
 49. управление на област
 50. управление на отношенията с клиентите USE клиентела
 51. управление на отпадък
 52. управление на персонала
 53. управление на персонала и възнаграждение
 54. управление на проекта
 55. управление на ресурси
 56. управление на риболов
 57. управление на търговския оборот
 58. управленска информатика
 59. управленска подготовка
 60. управленски контрол
 61. управленски техники
 62. управленско планиране
 63. управленско счетоводство
 64. Управляващ комитет на ЕО
 65. управляваща класа
 66. управляващо дружество USE холдинг
 67. управляема ракета
 68. ураган USE лошо време
 69. уран
 70. урбанизация
 71. уред за газ
 72. уред с висока точност
 73. уреждане на конфликти USE уреждане на спорове
 74. уреждане на спорове
 75. Уругвай
 76. Уругвайски кръг
 77. условия за жени
 78. условия за пенсиониране
 79. условия за получаване на помощ
 80. условия за търговия
 81. условия на живот
 82. условно освобождаване от отговорност
 83. услуга
 84. услуги
 85. услуги от основен интерес
 86. установка за изстрелване
 87. установяване
 88. установяване на дейност
 89. установяване на мир
 90. установяване на нови дейности
 91. установяване на промишлено предприятие
 92. установяване на разходи
 93. устен въпрос
 94. устойчива горска икономика
 95. устойчива мобилност
 96. устойчиво земеделие
 97. устройство за звуков сигнал USE сигнално устройство
 98. устройство за звуково предупреждение USE сигнално устройство
 99. устройство за осветяване USE сигнално устройство
 100. устройство за управление
 101. устройство против замърсяване
 102. утайки от пречистване
 103. утвърждаване
 104. Утена
 105. Утрехт
 106. Уусимаа USE Южна Финландия
 107. участие в акционерно дружество
 108. участие в избори
 109. участие в печалба на персонала
 110. участие на бюджетни средства
 111. участие на жени
 112. участник в движението
 113. учебен метод
 114. учебен процес
 115. учебен софтуер
 116. учебен стаж
 117. учебна програма
 118. учебни материали
 119. учебник
 120. учение
 121. учение за общността
 122. ученик
 123. училищен бюфет
 124. училищен живот
 125. училищен пансион
 126. училищен транспорт
 127. училищна инспекция
 128. училищна медицина
 129. училищна посещаемост
 130. училищна среда
 131. училищни такси
 132. училищно законодателство
 133. учителска организация
 134. учредяване на компания
 135. учредяване на партия
 136. Учреждение или агенция на ЕО
 137. учреждение на ЕО