Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. Чад
 2. чай
 3. чартиране
 4. часове за пазаруване
 5. часовникарска и оптическа индустрия
 6. частен склад
 7. частен фалит USE личен банкрут
 8. частична аренда
 9. частична безработица
 10. частични избори
 11. частна банка
 12. частна гора
 13. частна инвестиция
 14. частна медия
 15. частна осигуровка
 16. частна помощ
 17. частна собственост
 18. частно екю
 19. частно медицинско лечение
 20. частно образование
 21. частно обучение
 22. частно право
 23. частно предприятие
 24. чек
 25. Червен кръст
 26. Червен полумесец USE Червен кръст
 27. червено вино
 28. Червено море
 29. черен метал
 30. Черна гора
 31. Черно море
 32. честна търговия
 33. четвърта Конвенция на Ломе
 34. четвъртичен сектор
 35. Чехия
 36. Чехословакия
 37. чеченски въпрос USE въпросът за Чечня
 38. чеченски конфликт USE въпросът за Чечня
 39. Чешка република USE Чехия
 40. Чили
 41. чиния
 42. чиновник
 43. чист принос
 44. чиста технология
 45. член в оставка USE избирателен мандат
 46. член на дружество
 47. Член на Европейския парламент
 48. Член на парламент
 49. член на Сметната палата на ЕО
 50. членство в Европейския съюз
 51. човек без гражданство
 52. човек с физическо увреждане
 53. човешки отношения
 54. човешки права
 55. човешко селище USE населена зона
 56. човешко хранене
 57. чувствителен продукт
 58. чувствителна зона
 59. чугунен
 60. чужд език
 61. чуждестранен студент
 62. чуждестранен туризъм
 63. чуждестранна валута
 64. чуждестранна инвестиция
 65. чуждестранна помощ
 66. чуждестранно предприятие
 67. Чуюк USE Федерирани Микронезийски щати