Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

 1. ЮАМС USE Южноафрикански митнически съюз
 2. ЮАОР USE Южноафриканска общност за развитие
 3. ЮАР USE Южна Африка
 4. Югозападен
 5. Югозападна Англия
 6. Югозападна България USE Югозападен
 7. Югозападна Румъния
 8. Югоизточен
 9. Югоизточна Азия
 10. Югоизточна Англия
 11. Югоизточна България USE Югоизточен
 12. Югоизточна Румъния
 13. Югоизточна Словения
 14. Югославия
 15. юдеизъм
 16. Южен Алфьолд
 17. Южен централен
 18. Южна Азия
 19. Южна Америка
 20. Южна Африка
 21. Южна Бохемия
 22. Южна Дания
 23. Южна Джорджия USE Фолкландски острови
 24. Южна Европа
 25. Южна Естония
 26. Южна Корея
 27. Южна Румъния
 28. Южна Трансданубия
 29. Южна Финландия
 30. Южна Холандия
 31. Южна Швеция
 32. Южни Сандвичеви острови USE Фолкландски острови
 33. южно Егейско море
 34. Южноазиатска асоциация за регионално сътрудничество
 35. Южноамерикански общ пазар USE Меркосур
 36. Южноафриканска общност за развитие
 37. Южноафрикански митнически съюз
 38. Южнотихоокеанска комисия USE Секретариат на Тихоокеанската общност
 39. Южнотихоокеански форум USE Форум на тихоокеанските острови
 40. Южноютландски USE Южна Дания
 41. ЮНЕЙДС
 42. ЮНЕСКО
 43. ЮНИДИР USE Институт на ООН по разоръжаването
 44. ЮНИДО USE Организация на ООН за индустриално развитие
 45. ЮНИКРИ USE Междурегионален научноизследователски институт на ООН по престъпленията и правосъдието
 46. ЮНИСИСТ
 47. ЮНИТАР USE Институт на ООН за подготовка и научни изследвания
 48. ЮНИФЕМ USE Програма на ООН за развитие
 49. ЮНКТАД/СТО USE Международен търговски център
 50. юноша USE младеж
 51. юношество USE младеж
 52. ЮНСЕД USE Конференция на ООН по околната среда и развитието
 53. ЮРИБОР
 54. юридическа методология
 55. юридическа сигурност USE принцип на правна сигурност
 56. юридически капацитет
 57. юридически конфликт
 58. Юридически корпус на Общността
 59. юридически преглед
 60. юридически статус
 61. юридически съветник
 62. юридическо лице
 63. юридическо сътрудничество
 64. юрисдикция
 65. юта