Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Recent changes

Term Last change date
ФИНАНСИ 2011-01-02 15:37:08
ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
ТРАНСПОРТ 2011-01-02 15:37:08
ЗЕМЕДЕЛИЕ ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 2011-01-02 15:37:08
ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ 2011-01-02 15:37:08
ИНДУСТРИЯ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПРАВО 2011-01-02 15:37:08
ТЪРГОВИЯ 2011-01-02 15:37:08
СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 2011-01-02 15:37:08
НАУКА 2011-01-02 15:37:08
РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ТРУД 2011-01-02 15:37:08
ОКОЛНА СРЕДА 2011-01-02 15:37:08
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ 2011-01-02 15:37:08
ЕНЕРГЕТИКА 2011-01-02 15:37:08
ГЕОГРАФИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПОЛИТИКА 2011-01-02 15:37:08
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ 2011-01-02 15:37:08
ИКОНОМИКА 2011-01-02 15:37:08
заетост 2011-01-02 15:36:51
международна политика 2011-01-02 15:36:51
нефтена промишленост 2011-01-02 15:36:51
застраховане 2011-01-02 15:36:51
организация на работата и условия на труда 2011-01-02 15:36:51
международен баланс 2011-01-02 15:36:51
екологично чиста енергетика 2011-01-02 15:36:51
бюджет 2011-01-02 15:36:51
трудово право и трудови отношения 2011-01-02 15:36:51
Институции на ЕО и гражданско обслужване 2011-01-02 15:36:51
химия 2011-01-02 15:36:51
цени 2011-01-02 15:36:51
организация на транспорта 2011-01-02 15:36:51
изграждане на Европа 2011-01-02 15:36:51
машинно инженерство 2011-01-02 15:36:51
миграция 2011-01-02 15:36:51
морски и речен воден транспорт 2011-01-02 15:36:51
източници и отрасли на правото 2011-01-02 15:36:51
строителство и обществени работи 2011-01-02 15:36:51
социална структура 2011-01-02 15:36:51
екологична политика 2011-01-02 15:36:51
наказателно право 2011-01-02 15:36:51
кожарска и текстилна индустрия 2011-01-02 15:36:51
култура и религия 2011-01-02 15:36:51
влошаване състоянието на околната среда 2011-01-02 15:36:51
организация на съдебната система 2011-01-02 15:36:51
Европа 2011-01-02 15:36:51
здравеопазване 2011-01-02 15:36:51
земеделска структура и продукция 2011-01-02 15:36:51