Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Recent changes

Term Last change date
ПОЛИТИКА 2011-01-02 15:37:08
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ 2011-01-02 15:37:08
ИКОНОМИКА 2011-01-02 15:37:08
ФИНАНСИ 2011-01-02 15:37:08
ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
ТРАНСПОРТ 2011-01-02 15:37:08
ЗЕМЕДЕЛИЕ ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 2011-01-02 15:37:08
ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ 2011-01-02 15:37:08
ИНДУСТРИЯ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПРАВО 2011-01-02 15:37:08
ТЪРГОВИЯ 2011-01-02 15:37:08
СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 2011-01-02 15:37:08
НАУКА 2011-01-02 15:37:08
РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ТРУД 2011-01-02 15:37:08
ОКОЛНА СРЕДА 2011-01-02 15:37:08
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ 2011-01-02 15:37:08
ЕНЕРГЕТИКА 2011-01-02 15:37:08
ГЕОГРАФИЯ 2011-01-02 15:37:08
информация и обработка на информацията 2011-01-02 15:36:51
европейски организации 2011-01-02 15:36:51
обработена земеделска продукция 2011-01-02 15:36:51
търговия 2011-01-02 15:36:51
естествени и приложни науки 2011-01-02 15:36:51
световни организации 2011-01-02 15:36:51
продоволствени стоки 2011-01-02 15:36:51
потребление 2011-01-02 15:36:51
организация на работата 2011-01-02 15:36:51
политическа партия 2011-01-02 15:36:51
хранителна технология 2011-01-02 15:36:51
дистрибутивна търговия 2011-01-02 15:36:51
правна форма на организацията 2011-01-02 15:36:51
парламент 2011-01-02 15:36:51
технологични и технически норми 2011-01-02 15:36:51
парична икономика 2011-01-02 15:36:51
счетоводство 2011-01-02 15:36:51
политическа и обществена сигурност 2011-01-02 15:36:51
енергийна политика 2011-01-02 15:36:51
свободно движение на капитала 2011-01-02 15:36:51
заетост 2011-01-02 15:36:51
международна политика 2011-01-02 15:36:51
нефтена промишленост 2011-01-02 15:36:51
застраховане 2011-01-02 15:36:51
организация на работата и условия на труда 2011-01-02 15:36:51
международен баланс 2011-01-02 15:36:51
екологично чиста енергетика 2011-01-02 15:36:51
бюджет 2011-01-02 15:36:51
трудово право и трудови отношения 2011-01-02 15:36:51