Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Recent changes

Term Last change date
ЗЕМЕДЕЛИЕ ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 2011-01-02 15:37:08
ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ 2011-01-02 15:37:08
ИНДУСТРИЯ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПРАВО 2011-01-02 15:37:08
ТЪРГОВИЯ 2011-01-02 15:37:08
СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 2011-01-02 15:37:08
НАУКА 2011-01-02 15:37:08
РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ТРУД 2011-01-02 15:37:08
ОКОЛНА СРЕДА 2011-01-02 15:37:08
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ 2011-01-02 15:37:08
ЕНЕРГЕТИКА 2011-01-02 15:37:08
ГЕОГРАФИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПОЛИТИКА 2011-01-02 15:37:08
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ 2011-01-02 15:37:08
ИКОНОМИКА 2011-01-02 15:37:08
ФИНАНСИ 2011-01-02 15:37:08
ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
ТРАНСПОРТ 2011-01-02 15:37:08
морски и речен воден транспорт 2011-01-02 15:36:51
източници и отрасли на правото 2011-01-02 15:36:51
строителство и обществени работи 2011-01-02 15:36:51
социална структура 2011-01-02 15:36:51
екологична политика 2011-01-02 15:36:51
наказателно право 2011-01-02 15:36:51
кожарска и текстилна индустрия 2011-01-02 15:36:51
култура и религия 2011-01-02 15:36:51
влошаване състоянието на околната среда 2011-01-02 15:36:51
организация на съдебната система 2011-01-02 15:36:51
Европа 2011-01-02 15:36:51
здравеопазване 2011-01-02 15:36:51
земеделска структура и продукция 2011-01-02 15:36:51
права и свободи 2011-01-02 15:36:51
Америка 2011-01-02 15:36:51
образование 2011-01-02 15:36:51
обработка на земеделската земя 2011-01-02 15:36:51
икономически растеж 2011-01-02 15:36:51
Азия и Океания 2011-01-02 15:36:51
земеделска дейност 2011-01-02 15:36:51
икономическа структура 2011-01-02 15:36:51
политическа география 2011-01-02 15:36:51
организация на обучението 2011-01-02 15:36:51
рибарство 2011-01-02 15:36:51
икономически анализи 2011-01-02 15:36:51
комуникации 2011-01-02 15:36:51
Организация на Обединените нации 2011-01-02 15:36:51
животински продукт 2011-01-02 15:36:51
тарифна политика 2011-01-02 15:36:51