Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Recent changes

Term Last change date
РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ТРУД 2011-01-02 15:37:08
ОКОЛНА СРЕДА 2011-01-02 15:37:08
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ 2011-01-02 15:37:08
ЕНЕРГЕТИКА 2011-01-02 15:37:08
ГЕОГРАФИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПОЛИТИКА 2011-01-02 15:37:08
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ 2011-01-02 15:37:08
ИКОНОМИКА 2011-01-02 15:37:08
ФИНАНСИ 2011-01-02 15:37:08
ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
ТРАНСПОРТ 2011-01-02 15:37:08
ЗЕМЕДЕЛИЕ ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 2011-01-02 15:37:08
ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ 2011-01-02 15:37:08
ИНДУСТРИЯ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПРАВО 2011-01-02 15:37:08
ТЪРГОВИЯ 2011-01-02 15:37:08
СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 2011-01-02 15:37:08
НАУКА 2011-01-02 15:37:08
промишлени структури и политика 2011-01-02 15:36:51
данъчна система 2011-01-02 15:36:51
транспортна политика 2011-01-02 15:36:51
право на Европейския съюз 2011-01-02 15:36:51
металургия 2011-01-02 15:36:51
семейство 2011-01-02 15:36:51
сухопътен транспорт 2011-01-02 15:36:51
финанси на ЕС 2011-01-02 15:36:51
електроника и електроинженерство 2011-01-02 15:36:51
демография и население 2011-01-02 15:36:51
въздушен и космически транспорт 2011-01-02 15:36:51
гражданско право 2011-01-02 15:36:51
горска и дървопреработваща промишленост 2011-01-02 15:36:51
социална сфера 2011-01-02 15:36:51
природна среда 2011-01-02 15:36:51
правосъдие 2011-01-02 15:36:51
смесени индустрии 2011-01-02 15:36:51
социална защита 2011-01-02 15:36:51
земеделска политика 2011-01-02 15:36:51
международно право 2011-01-02 15:36:51
региони на държавите членки на Европейския съюз 2011-01-02 15:36:51
строителство и градоустройство 2011-01-02 15:36:51
земеделска система 2011-01-02 15:36:51
икономическа политика 2011-01-02 15:36:51
Африка 2011-01-02 15:36:51
средство на селскостопанско земеделие 2011-01-02 15:36:51
региони и регионална политика 2011-01-02 15:36:51
икономическа география 2011-01-02 15:36:51
обучение 2011-01-02 15:36:51