Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Recent changes

Term Last change date
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПРАВО 2011-01-02 15:37:08
ТЪРГОВИЯ 2011-01-02 15:37:08
СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 2011-01-02 15:37:08
НАУКА 2011-01-02 15:37:08
РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ТРУД 2011-01-02 15:37:08
ОКОЛНА СРЕДА 2011-01-02 15:37:08
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ЗА ХРАНЕНЕ 2011-01-02 15:37:08
ЕНЕРГЕТИКА 2011-01-02 15:37:08
ГЕОГРАФИЯ 2011-01-02 15:37:08
ПОЛИТИКА 2011-01-02 15:37:08
ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ 2011-01-02 15:37:08
ИКОНОМИКА 2011-01-02 15:37:08
ФИНАНСИ 2011-01-02 15:37:08
ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ 2011-01-02 15:37:08
ТРАНСПОРТ 2011-01-02 15:37:08
ЗЕМЕДЕЛИЕ ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 2011-01-02 15:37:08
ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ 2011-01-02 15:37:08
ИНДУСТРИЯ 2011-01-02 15:37:08
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 2011-01-02 15:37:08
селскостопанска продукция за храна 2011-01-02 15:36:51
маркетинг 2011-01-02 15:36:51
класификация на работата 2011-01-02 15:36:51
избирателна процедура и гласуване 2011-01-02 15:36:51
производство 2011-01-02 15:36:51
парични отношения 2011-01-02 15:36:51
менъджмънт 2011-01-02 15:36:51
парламентарни процедури 2011-01-02 15:36:51
изследвания и интелектуална собственост 2011-01-02 15:36:51
кредитни и финансови институции 2011-01-02 15:36:51
конкуренция 2011-01-02 15:36:51
изпълнителна власт и обществено обслужване 2011-01-02 15:36:51
въглищарска и минна индустрия 2011-01-02 15:36:51
финансиране и инвестиране 2011-01-02 15:36:51
пазар на труда 2011-01-02 15:36:51
политика на сътрудничество 2011-01-02 15:36:51
електрическа и ядрена индустрия 2011-01-02 15:36:51
обществени финанси и бюджетна политика 2011-01-02 15:36:51
управление на персонала и възнаграждение 2011-01-02 15:36:51
отбрана 2011-01-02 15:36:51
промишлени структури и политика 2011-01-02 15:36:51
данъчна система 2011-01-02 15:36:51
транспортна политика 2011-01-02 15:36:51
право на Европейския съюз 2011-01-02 15:36:51
металургия 2011-01-02 15:36:51
семейство 2011-01-02 15:36:51
сухопътен транспорт 2011-01-02 15:36:51
финанси на ЕС 2011-01-02 15:36:51
електроника и електроинженерство 2011-01-02 15:36:51