Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Международна агенция по атомна енергия