Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Международен институт за планиране на образованието