Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

национална независимост