Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

авиокосмична индустрия