Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Изследователски институт за социално развитие към ООН