Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

търговско споразумение