Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

болест по животните