Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

модернизиране на земеделско стопанство