Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

комуникационно средство