Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

транспортно средство