Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Северозападна атлантическа рибарска организация