Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Международна организация за цивилна авиация