Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Организация на ООН за индустриално развитие