Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

сътрудничество между предприятия