Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

обща организация на пазари