Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

развиващи се държави