Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Техническа комисия на ООН