Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

наказателна процедура