Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Комитет за научно-технически изследвания