Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

търговски отношения