Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

транспорт на опасни продукти