Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

сурова химическа индустрия