Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

харта за правата на човека