Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

наказателно - изпълнително право