Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

ядрена безопасност