Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

компетенции на съда