Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

юридически статус