Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

технология на материалите