Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

миграционен работник