Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Белгийско-Люксембургски икономически съюз