Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

превозно средство