Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Секретариат на Тихоокеанската общност