Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

медицинска диагностика