Eurovoc, многоезичен речник на Европейския съюз

Европейска конференция на министрите на транспорта